Fritt T4 under graviditeten

Fritt T4 stiger något tidigt i graviditeten vilket beror på effekten av hCG från placenta. Notera även att värdet för fritt T4 sjunker något i senare delen av graviditet. Detta är till viss del metodberoende men fritt T4 kan hos friska gravida vara upp till 15 % lägre från ungefär graviditetsvecka 18-20.

Grön linje visar schematiskt medelvärde med variationer mellan de grå linjerna under graviditet. Som jämförelse visar de streckade linjerna gränser för icke gravida.