Interaktion mellan moder, placenta och foster

Under graviditet ökar tyreoideas volym runt 10% och jodbehovet med ca 50% vilket sammanfaller med att produktionen av T4 samt T3 också ökar runt 50%.

Bilden visar interaktionen mellan moder, placenta och foster.

hCG från placenta har visat sig kunna stimulera TSH receptorerna på moderns tyreoidea. Detta återspeglas av ett ofta lägre TSH hos modern i början av graviditeten. TSH lägre än 0,4 IE/L ses sålunda hos 15% under 1:a trimestern. Notera att den nedre referensgränsen för TSH kan vara så låg som 0.1 – 0.2 – 0.3 mIE/L i 1:a – 2:a – 3.e trimestern

I uttalade fall, med höga hCG värden, kan detta leda till att modern får hypertyreos; detta kallas gestationell hypertyreos. I de mer uttalade fallen drabbas kvinnan även av svårt illamående, så kallad hyperemesis gravidarum. Tillståndet är övergående och avtar när hCG minskar omkring graviditetsvecka 15.