Graviditet hos patient med känd hypotyreos

  • Kontroll av TSH och fritt T4; direkt eller 4 veckor efter redan gjord dosökning
  • Målvärde TSH inom nedre delen av ref området under graviditet
  • Ofta behöver veckodosen ökas med cirka 30% så fort graviditet konstaterats
  • TSH och fritt T4 kontrolleras var 4:e vecka t o m vecka 25 och längre om instabil kontroll
  • Justera dosen så att TSH hålls inom ref området för respektive trimester
  • Substitution ges med tyroxin
  • Ordinarie dos direkt efter partus

Nya rön stödjer att kvinnor med behandlad hypotyreos skall vara välsubstituerade redan vid tidpunkten för konception. Kvinnor som har hypotyreos och planerar graviditet rekommenderas därför kontroll och eventuell dosjustering redan inför graviditet så att TSH ligger väl inom referensområdet och gärna i dess nedre del under graviditeten.

Högre koncentration av östrogen medför högre mängd tyreoideabindande globulin, TBG, det viktigaste bärarproteinet för tyroxin. Med stigande östrogen under graviditet ökar TBG. Bland annat av den orsaken behövs en högre dos tyroxin för att patienten skall bibehålla normalt fritt T4, ett normalt TSH och vara stabilt eutyreoid under graviditeten.

Substitution ges med tyroxin, inte med liotyronin - T3, eftersom T3 metaboliseras av ett dejodas i placenta och således inte pålitligt når fostret.