Hypotyreos och graviditet

  • Tyroxinbehandling medför inga hinder för graviditet eller amning
  • Dosökning är oftast nödvändig, ofta redan tidigt i graviditet. Fostret är för sin utveckling beroende av mammans hormon, särskilt under den viktiga tidiga utvecklingen.
  • Fostret är helt beroende av mammans tyroxin till omkring 20:e graviditetsveckan

Man kan råka ut för att kvinnan inte vill ta läkemedel under graviditet av rädsla att det skall skada fostret. Detta gäller absolut inte tyroxin som måste fortgå och med ökad dos redan tidigt under graviditeten. Fosterutvecklingen är beroende av tyreoideahormon och fostret av mammans hormon särskilt under den viktiga tidiga utvecklingen. Fostrets tyreoidea är utvecklad först omkring vecka 19 – 20.