Graviditet hos patient utan tidigare känd hypotyreos

Nyupptäckt obehandlad hypotyreos – ges full dos tyroxin utifrån grad av hypotyreos och tid i graviditeten; således ej successiv insättning hos gravida.

Dosförslag tyroxin:

  • TSH   4 – 9.9 mIE/L: 50 ug/d
  • TSH 10 – 20 mIE/L:  75 ug/d
  • TSH > 20 mIE/L:       125 ug/d eller högre beroende av TSH
  • TSH och fritt T4 kontrolleras var 4:e vecka t o m vecka 25 och längre om instabil kontroll
  • TSH målvärde; samma som för kvinnor med känd hypotyreos
  • TSH sjunker långsamt. Fritt T4 återspeglar därför kortsiktigt bättre effekten av given dos tyroxin
  • Efter partus utsätts tyroxin om dosen inte varit högre än 50 ug.
  • Överväg extra övervakning av foster hos gravid med nyupptäckt uttalad hypotyreos

Om man upptäcker hypotyreos hos en kvinna som är gravid är det viktigt att man direkt ger den dos tyroxin man räknar med skall krävas vid den aktuella tidpunkten i graviditeten och med det aktuella värdet på TSH. Således inte någon successiv dosökning i dessa fall.