Hypertyreos och graviditet = Remissfall!

  • I första trimestern kan hCG stimulera tyreoidea och orsaka övergående sänkt TSH
    • Gestationell hypertyreos
    • Hyperemesis gravidarum
  • Graves är en mindre vanlig orsak, men viktig differentialdiagnos
  • Autonomt adenom och tyreoidit är andra men ännu mindre vanliga orsaker
  • Isotopundersökning/scintigrafi och radiojodbehandling är KONTRAINDICERAT

Gravida med hypertyreos bör remitteras till erfaren medicinare eller endokrinolog så att diagnosen klarläggs och behandling och uppföljning sker. Gestationell – hCG-inducerad – hypertyreos är som regel självterminerande. Graves sjukdom kan debutera i tidig graviditet eller inte vara känd när graviditet inträffar. Behandlingen skall anpassas både till mamman och till fostret och ges som regel med tyreostatika i monoterapi i låg dos. Tyreostatika kan passera placenta och påverka fostrets tyreoideafunktion negativt om för höga doser ges.

Vid korrekt behandling av hypertyreos hos gravid kan man räkna med att graviditeten fortskrider normalt och att fostret utvecklas normalt.