TPOAk och graviditet

Man kan rekommendera kontroll av TPOAk hos gravida i några fall där man kan ha anledning att misstänka autoimmun tyreoideasjukdom, t ex vid:

  •      Annan autoimmun sjukdom
  •      Fertilitetsproblem
  •      Upprepade missfall
  •      Heriditet för tyreoideasjukdom
  •      Förhöjt TSH

Påvisbara TPOAk stärker indikationen för behandling med tyroxin vid bara lätt stegrat TSH hos gravida.

Påvisbara TPOAk talar för autoimmun tyreoidit och möjligheten av hypotyreos, vilket senare kan visas vid provtagning av TSH och Fritt T4.

Om TPOAk dessutom har betydelse för möjligheten av att bli gravid och kunna fullfölja graviditet har undersökts i studier. Några entydiga bevis för gynnsam effekt av behandling med tyroxin till kvinnor med normalt TSH men påvisbara TPOAk saknas ännu, men rekommenderas på vissa håll (Rotondi et al) till kvinnor med TSH 2.5-4-0 mIE/L och som har TPOAk (men annars inte).