Postpartum tyreoidit

  • Autoimmun tyreoidit med bifasiskt förlopp
  • Initialt en ofta mindre märkbar och övergående toxisk fas
  • Mer påtaglig hypotyreotisk fas som oftast infaller inom 6 mån postpartum
  • Höga TPOAk under graviditeten är en riskfaktor
  • Risk för bestående (c:a 10 %) eller senare utveckling av hypotyreos
  • 2 av 10 riskerar återfall vid framtida graviditeter
  • Tillståndet är lätt att förbise!

Postpartum-tyreoidit är den form av autoimmun tyreoidit som drabbar ungefär 5 % av alla kvinnor som fullföljt graviditet. Ofta söker kvinnan först i den hypotyreoida fasen. Symtomen kan då lätt misstolkas som vanlig trötthet efter graviditet.

Förutom TSH, kan graden av symptom vägas in vid ställningstagade till substitution med tyroxin.
Om TPOAk påvisas talar det för autoimmun genes, vilket kan ha betydelse för prognosen; större risk för återfall eller hypotyreos.