hCG och TSH under graviditet

Notera det reciproka förhållandet mellan hCG och TSH i tidig graviditet. Detta medför att referensvärdet för TSH varierar beroende av när under graviditeten som provet tagits. I bästa fall kan laboratoriet presentera egna TSH-värden för respektive trimester.

Effekten av hCG på tyreoidea leder till en frisättning av T4 och T3 vilket i sin tur leder till en hämning av TSH. Därigenom uppkommer en temporär fysiologisk sänkning av TSH så att den nedre referensgränsen kan vara så låg som 0.1 – 0,2 – 0.3 mIE/L i 1:a , 2:a resp 3:e trimestern. Som övre referensgräns för TSH under graviditet kan man använda samma värde som för icke-gravida, vanligen c:a 4,0 mIE/L, enligt aktuella svenska rekommendationer (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi; 2019) såvida inte det lokala laboratoriet anger trimesterspecifika referensgränser.