Antikroppar mot tyreoperoxidas, TPOAk

 • Indikator på autoimmun tyreoideasjukdom
  • Autoimmun tyreoidit: hos 95%
  • Graves sjukdom: hos c:a 65%
 • Prevalens av antikroppar
  • Flickor 12 %
  • Kvinnor 10 – 25 %
  • Män 5 – 10 %
 • Indikation för provtagning
  • Förhöjt TSH
  • Fertilitetsproblem/missfall
  • Utredning av diffust förstorad tyreoidea
  • Utredning av eventuellt polyglandulärt syndrom

TPO – tyreoperoxidas – är ett enzym i tyreoideas follikelceller. TPO har sin funktion i syntesen av T4 och T3. Normalt har en person inte antikroppar i blodet mot TPO.

TPO antikroppar kan med dagens metoder påvisas hos en hög andel av patienterna med autoimmun tyreoidit. Notera att TPO-antikroppar även förekommer hos patienter med hypertyreos på grund av Graves sjukdom.

TPO-antikroppar bör undersökas hos patienter med mild hypotyreos där ett positivt svar visar på den bakomliggande processen och påverkar fortsatt behandling och uppföljning. TPO-antikroppar har vidare en speciell betydelse hos gravida, som markör för ökad risk för hypotyreos, risk för post-partum tyreoidit och sannolikt även för fertilitetsproblem.

Autoimmun tyreoidit är en vanlig komponent i polyglandulärt syndrom.