Tyroxinbehandling vid subklinisk hypotyreos kan övervägas även hos subjektivt till synes symtomfri patient

  • Bekräfta diagnosen med nytt prov efter cirka 3 månader
  • Var beredd på att ompröva behandlingen om utebliven effekt efter 6 (-12) månader

Följande stärker indikationen för substitution:

  • Påvisbara TPO-antikroppar – större risk för progress
  • Hereditet för tyreoideasjukdom
  • Tyreoideaförstoring – struma
  • Annan autoimmun sjukdom

Inför och under graviditet skall även mild hypotyreos behandlas. Se avsnittet om Graviditet och tyreoideasjukdom.

Oenighet förekommer om vilka patienter med subklinisk hypertyreos som behöver substitution. TPO-antikroppar i hög titer anses medföra större risk att utveckla hypotyreos och stödjer indikationen för substitution. Vid misstänkta symptom kan man ge behandling och utvärdera effekten efter ett halvår. Om patienten redan har en stor tyreoidea, stimuleras den ytterligare av den trofiska effekten av TSH varför även detta kan tas som intäkt för substitution.

Indikationen för behandling av mild hypotyreos stärks av nya rön som talar för en ökad kardiovaskulär risk även vid mild hypotyreos; detta gäller dock inte hos de äldre, över 70 års ålder.

Slutligen finns en helt klar indikation för substitution, nämligen hos gravida och inför graviditet. Nyare rön har visat att även en mild underfunktion i tyreoidea kan vara negativ för möjligheten av fullfölja en graviditet och för fostrets utveckling.

Behandling / Substitution rekommenderas till patienter under 65 – 70 år om TSH > 10 mIE/L även om symtom "saknas".