Behandling av hypotyreos vid hjärtsjukdom

  • Vid koronarkärlssjukdom:
    • Beakta risk för debut/progress av angina
    • Långsam upptrappning av tyroxindosen
    • Kontakt med kardiolog
    • Coronarintervention kan bli nödvändig innan full substitution kan nås

Målvärdet för TSH ligger för de allra flesta i nedre delen av referensområdet, mellan 0,5 och 2,5. Som fallbeskrivningen visade är det väsentligt att vara uppmärksam på hjärtsymtom och prioritera detta framför att nå full substitution på kort tid. Vid hypotyreos är metabolismen och energiförbrukningen nedsatt och hjärtarbetet inte så krävande. Detta gör att en eventuell angina inte märks så länge patienten är hypotyreoid, men demaskeras allt eftersom substitutionen med tyroxin ger effekt och metabolismen normaliseras.