Exempel på orsaker till att tyreoideaprover kan te sig ”missvisande/motsägelsefulla”

Non Thyroidal Illness

  • Fasta eller malnutrition
  • Långvarig feber
  • Svår allmänsjukdom
  • Postoperativt efter större ingrepp

Non-thyroidal illness, NTI, är benämningen på den omställning av regleringen av tyreoideafunktionen som inträder vid påverkan av annan sjukdom. Det mest typiska, och det som tidigast inträder, är en nedreglering av konverteringen av T4 till T3. T3 blir således lågt och tillståndet kallas ibland i stället ”lågt T3 syndrom”. Behandling med tyreoideahormon är inte indicerad.