Kliniska aspekter på autoimmun tyreoidit

 • Kan orsaka:
  • atrofi av tyreoidea med hypotyreos,
  • struma och hypotyreos (Hashimotos sjukdom)
  • lättare, tillfälliga, störninger i tyreoideas funktion
  • fokala förändringar (fokal tyreoidit)
 • Vid de lättare formerna (tyst tyreoidit och postpartum tyreoidit) ses ofta ett bifasiskt förlopp med initialt toxiska symtom som följs av en hypotyreotisk fas, som kan bli bestående.
 • Risk för progress mot kliniskt betydelsefull hypotyreos, särskilt om TPOAk påvisas och TSH redan är lätt ökat, kontroller!

Hos patienter med hypotyreos p g a autoimmun tyreoidit kan man se atrofi av tyreoidea, men i andra fall jämnt förstorad körtel. I de senare fallen talar vi om Hashimotos sjukdom. Förloppet kan vara varierande i inledningsfasen innan sjukdomen blir mer kronisk med hypotyreos som slutmanifestation. Detta beskrivs mer i detalj längre fram.