Patientfall 5

På vårdcentralen söker en 62-årig lärare för tilltagande trötthet, yrsel och allmän ostadighet sedan minst ett år tillbaka. Hustrun, som är med vid besöket, tycker att hennes man åldrats påtagligt sista året och hon befarar att han inte skall orka fortsätta som lärare. I status noterar du en allmän blekhet, lätt svullnad i ansiktet samt att huden är torr. Patienten beklagar att han förlorat hårväxten på bröstet och i armhålorna. Blodtrycket är 105/75. Patienten har inte någon regelbunden medicinering.

Första provsvar visar normalt TSH 0,9 mIU/L.

Inför återbesöket har nya prover tagits och som visar:

TSH               1,2 mIE/L

Fritt T4           7,1 pmol/L

Hb                      116 g/L

Kreatinin          79 µmol/L

Hur tolkar du tyreoideaproverna?

Se svar på patientfall

Här noterar vi diskrepansen mellan normalt TSH och ett lågt T4. Detta är laboratoriebilden av en hypofysär svikt som orsak till hypotyreos. Man får endast fram detta om man bestämmer både TSH och T4. De beskrivna symtomen talar för endokrin insufficiens och om man korrekt uppfattat detta och misstänker att patienten har en hypofyssvikt som orsak till hypotyreos skall både TSH och T4 bestämmas för att få fram den korrekta diagnosen. I dessa fall är fritt T4 lågt utan motsvarande ökning av TSH, som oftast är sänkt, men som kan vara inom referensområdet vid hypofyssvikt.

Vid hypofysinsufficiens är TSH den funktion som nästan alltid förloras sent i förloppet. Således har dessa patienter nästan alltid även brist av andra hypofyshormoner.