Autoimmun hypotyreos: förlopp

Utveckling från ”positiva TPOAk” till ”klassisk hypotyreos”

Bilden visar schematiskt det progressiva förloppet vid autoimmun tyreoidit. Notera att T3 sjunker först längre fram i förloppet och att det är först då som de klassiska symtomen på hypotyreos utvecklas.