Andra exempel på orsaker till att tyreoideaprover kan te sig ”missvisande/motsägelsefulla”

Läkemedel

 • Glukokortikoider – lågt TSH; lågt T3
 • Tyreostatika – nedsatt syntes av T4 och T3
 • Propranolol dosberoende, minskar konvertering av T4 till T3
 • Amiodaron – minskar konvertering av T4 till T3 (övergående högre fritt T4)
 • Karbamazepin, fenantoin, fenobarbital – lågt fritt T4 (metodberoende)
 • Valproat – subklinisk hypotyreos hos barn
 • Heparin (högt fritt T4)

Analytisk interferens

 • Biotin i mycket höga doser kan i vissa metoder ge upphov till falskt låga resultat för TSH och falskt höga resultat för fritt T4 och fritt T3

Ovanliga fall

 • Hypofyssjukdomar – nedsatt TSH frisättning/central hypotyreos
 • TSH-producerande hypofystumör (högt TSH + högt fritt T4)
 • Tyreoideahormonresistens – genetiskt orsakad nedsatt känslighet för T4 och T3 (högt TSH i förhållande till förhöjda värdet för fritt T4)

Det finns en rad läkemedel som påverkar tyreoideaproverna. Amiodaron har en rad effekter och kan även orsaka svår tyreotoxikos. Heparinbehandling leder till frisättning av ett enzym som spjälkar triglycerider så att fria fettsyror bildas. Dessa konkurerar med T4 om bindningen till albumin vilket leder till att man kan få ett högt värde på fritt T4. Detta är dock ett rent in vitro fenomen och patienten skall ha normalt TSH och vara kliniskt eutyreoid.

Analytiska störningar kan medföra falskt avvikande värde, vanligast vid analys av de fria fraktionerna av T4 och T3 (höga värden) men även TSH kan drabbas även om mindre vanligt.