TSH terapimål

  • Hitta patientens individuella fritt T4-TSH ”set-point”
  • Finjustering av dosen kan behövas. Ett TSH/ T4 prov innan debut av sköldkörtelsjukdom kan var en vägledning.
  • Kontroll 6 (– 8) veckor efter dosökning
  • Merparten mår bäst med TSH 0,5 – 2,5 mIE/L
  • Välinställd: kontroll varje år
  • Obs: vid uttalad hypotyreos kan det ta det tid (upp till 6 -12 månader) innan patienten åter är i sitt habitualtillstånd, trots normala hormonnivåer.

Patienter förbättras successivt och mår som regel bra när de haft tillräcklig dos tyroxin för att normalisera TSH sedan en tid tillbaka. Det kan således behöva gå en tid med normalt TSH innan alla kroppens funktioner normaliserats, särskilt i de fall där patienten haft en uttalad hypotyreos under längre tid innan diagnosen ställdes.

Inom det stora spannet för referensområdet har varje enskild individ sin egen ”set-point” mellan TSH och T4. Detta gör att för en enskild patient kan en ökning av dosen, som gör att TSH går från den övre till den nedre delen av referensområdet, eller vice versa, ha betydelse för att uppnå välmående/eutyreoidism.