Patientfall 2

  • 63-årig man med kostbehandlad DM Typ 2 sedan 4 år. Trots förbättrad metabol kontroll har han blivit mycket tröttare och nedstämd.
  • Centrala bröstsmärtor sista månaden vid fysisk ansträngning. Arbets-EKG visar coronar insufficiens.
  • Kolesterolvärdet har stigit till 8,2 mmol/L trots god diabeteskontroll (HbA1c = 52 mmol/mol). Leverstatus u.a., TSH = 98 mIE/L, fritt T4 = 4,1 pmol/L

Hur ser du på detta?

Se förklaring av patientfall

Detta fall kan vara relativt typiskt för en laboratoriemässigt uttalad hypotyreos med mycket högt TSH och tydligt sänkt T4. En ökad konvertering av T4 till T3 kan ha gjort att patientens symtom inte blivit ännu mer uttalade. Primär hypotyreos följs typiskt av stigande kolesterol, särskilt LDL – kolesterol; detta återgår till patientens habituella nivåer när full substitution uppnåtts. Det är mycket viktigt att förstå att patientens ansträngningsutlösta bröstsmärtor är helt avgörande för handläggningen. Substitution inleds med extra försiktig dosering parallellt med coronarutredning. Man får vara inställd på att prioritera den senare och eftersträva full substitution först när hjärtsjukdomen är behandlad, vilket kan innebära PCI eller CABG operation.