Patientfall 1

27-årig bibliotekarie remitteras till sjukhus för att hon under flera månader inte har kunnat koncentrera sig, gjort fel i arbetet, somnat under arbetstid, glömt låsa och förlagt saker.

Hon bor ensam och har isolerat sig. Säger sig för övrigt må bra. Vid undersökning förefaller patienten vara desorienterad men psykkonsult friar från misstanke om personlighetsstörning.

I rutinstatus ingen nackstyvhet, och inte något fokalt i neurlogstatus.  CT-skalle är u.a.

I lab ses en normokrom normocytär anemi samt lätt förhöjt S-kreatinin, lätt hyponatremi, normalt CRP. Rutinstatus i övrigt u.a.

Du misstänker hypotyreos. Hur går man vidare?

Se svar på patientfall

Fallbeskrivningen är ett exempel på hur hypotyreos kan manifestera sig, med psykiatriska symtom. Hypotyreos kan leda till en mångfald av symtom, vilket medför att patienten kan söka hjälp för helt olika besvär, beroende av vilket symtom som dominerar för den enskilda patienten. Om misstanke om hypotyreos väl har väckts är det lätt att bekräfta eller avvisa misstanken genom analys av TSH och fritt T4.