Exempel på tyreoideaassocierade autoimmuna sjukdomar

  • Atrofisk gastrit (B12-brist)
  • Addisons sjukdom
  • Typ 1-diabetes
  • Vitiligo
  • RA
  • Celiaki
  • Sjögrens syndrom
  • Alopeci
  • SLE

Bilden visar en sammanställning av autoimmuna sjukdomar som kan associeras med autoimmun tyreodit och hypotyreos, men också med hypertyreos p g a Graves sjukdom.

Autoimmun tyreoidit med hypotyreos kan vara en komponent i ett polyglandulärt syndrom.