Behandling av Hypotyreos

  • Substitution med tyreoideahormon – tyroxin
  • Den bakomliggande autoimmuna processen behandlas inte

Tyroxin i okomplicerade fall

Ung patient med primär hypotyreos. Värdera graden av hypotyreos utifrån klinik, TSH och fritt T4. Initialdos kan ofta vara 50 µg/dag. Öka den dagliga dosen med 25 µg var 3–6 vecka.

Äldre patient, och patient med uttalad hypotyreos.
Initialdos 25 µg var/varannan dag. Öka den dagliga dosen med 25 µg var 4–8 vecka.

Behandling av hypotyreos innebär substitution med tyroxin, inte behandling av den bakomliggande immunologiska processen. Man inleder med en lägre dos som successivt trappas upp med ledning av TSH och kliniska symtom. Man är mer försiktig i sin dosering till äldre patienter och till patienter med coronar hjärtsjukdom. Effekten av behandlingen avläses med sjunkande TSH. Man skall vara medveten om att det tar minst 6 veckor innan ett nytt steady state för TSH inträtt efter en ökad dosering. Målvärdet för TSH skall vara inom referensområdet, vilket ofta innebär mellan 0,5 och 2,5 mIE/Lför de flesta patienter. Det innebär att man kan behöva finjustera tyroxindosen så att patienten mår bra. Ett TSH/ T4 prov innan debut av sköldkörtelsjukdom kan var en vägledning för att hitta individens egen TSH/ T4 ”set point”. Hos kliniskt eutyreoida äldre, över 70 år, kan TSH få ligga lite högre inom referensområdet.