Tyroxinsubstitution:Dosering

Dagsbehovet avtar med åldern och påverkas av bl a patientens kroppsvikt.

Ungefärligt behov:

< 50 år ofta 100 – 150 µg/dag
50 – 60 år ofta 100 – 125 µg/dag
> 60 år ofta 75 – 100 µg/dag

OBS: Styrs med ledning av TSH;
Notera att tiden till nytt steady state för TSH kan ta upp till 6 veckor efter dosändring.

Man kan räkna med att en normalstor patient som helt saknar egen produktion av tyreoideahormon behöver omkring 1,6 mikrogram tyroxin/kg kroppsvikt för substitution. Variationer kan finnas mellan olika personer beroende av t ex skillnader i upptaget av tyroxin från tarmen. Äldre personer, särskilt de över 80 år, kan behöva ha en lite lägre dos, individuellt anpassat. Nyare undersökningar har visat att övre referensgränsen för TSH kan vara upp till 6-7 mU/L i denna åldersgrupp. Kontrollfall, TSH, vid oklarhet.

Man bör vara uppmärksam på att vissa andra läkemedel, några livsmedel, men även i några fall hälsokostpreparat kan påverka upptaget av tyroxin.