Förändring av TSH och tyreoidea-hormoner vid allvarlig sjukdom

Bilden visar schematiskt det dynamiska förloppet över hur TSH, T4 och T3 kan förändras vid allvarlig sjukdom. T3 sjunker tidigast; detta kan i svårare fall följas av ett övergående stegrat T4 och ett påföljande sänkt TSH. I svårare och mer utdragna fall kan TSH, T4 och T3 alla vara låga. När patienten återhämtat sig ligger T4 och T3 åter normalt medan TSH kan övergående vara högt veckorna efter den svåra sjukdomsperioden. Således kan svår allmänpåverkan leda till rubbade tyreoideaprover som i olika skeden av förloppet kan se ut som hypertyreos (TSH lågt, fritt T4 högt), som hypofysär hypotyreos (TSH lågt, fritt T4 lågt), som primär hypotyreos (TSH högt, fritt T4 normalt), även hos en helt sköldkörtelfrisk patient.