Varje individ har en genetiskt bestämd TSH ”set-point”

Varje streck längs x-axeln i diagrammet indikerar en individ.

Här visas hur TSH värdet för enskilda friska individer kan variera vid upprepade provtagningar under ett år. Varje enskild individ har ungefär samma spridning på sina mätningar, men de som ligger i den nedre delen håller sig där och skiljer sig från de som habituellt ligger i den övre delen av referensområdet – illustrerat på y-axeln.

Referens: Andersen JCEM 87:1068, 2002.