TSH vid central hypotyreos

  • Ofta sänkt eller låg-normalt TSH trots lågt fritt T4
    – ”Otillräcklig TSH-ökning vid lågt fritt T4”

Att TSH-värdet kan vara normalt anses bero på att det vid detta tillstånd bildas TSH som kan mätas med bestämningsmetoden, men som har nedsatt biologisk aktivitet och därmed nedsatt förmåga att kunna stimulera tyreoidea.