De tidiga symtomen vid hypotyreos är ospecifika

 • Tidiga symtom
  • Trötthet
  • Koncentrationssvårigheter
  • Depressivitet
  • Håravfall / hudtorrhet
  • ”Inre frusenhet”
  • ”Något är fel”
 • Att söka läkare är i sig ”ett symtom”
 • Patienten söker ofta flera läkare
 • Uttalad sjukdom – ”lärobokssymtom” – först sent i förloppet
 • Tillfrisknande kan ta tid

Här beskrivs några vanliga symtom vid hypotyreos. Som tidigare påpekats kan symtomen skilja mellan patienter, och långtifrån alla har de kliniskt noterbara symtom som vi känner till från läroboken. Utvecklingen av symtomen kan vara en långsam process och patienten kan ha anpassat sig till detta eller sökt men fått besked att det inte rör sig om något allvarligt.