Patientfall 6

24-årig säljare som har känd celiaki och hypotyreos som behandlas med tyroxin 150 µg dagligen. Han har nu uttalad trötthet och nedsatt aptit med viktnedgång. Har även yrsel och svimningskänsla när han står upprätt längre tid exempelvis i en kassakö.

Föregående provtagning visade brist på vitamin B12. Trots 10 injektioner av ett kobalamin-preparat var tröttheten lika uttalad.

Status: mager, gråbrun i huden ffa över knogar, armbågar och i viss mån även i ansiktet. BT 95/60. Puls 105. Urinsticka negativ för glukos och för albumin.

Vad är detta?

Se svar på patientfall

Det är viktigt att förstå att en och samma patient kan drabbas av mer än en autoimmun sjukdom och att samtidig förekomst av binjurebarksvikt eller B12-brist någon gång kan vara förklaringen till att en patient inte blir bra trots adekvat substitution för primär hypotyreos. Det aktuella fallet visar en patient med primär binjurebarkinsufficiens, Mb Addison, i kombination med flera andra autoimmuna sjukdomar, s k polyglandulärt autoimmunt syndrom.