Klinik vid central hypotyreos

  • Central hypotyreos beror på bristande hypofys- eller hypothalamusfunktion
  • Symtom som vid primär hypotyreos
  • Den kliniska bilden domineras ofta av andra hypofysära hormonbortfall
  • Tyreoidea i regel ej palpabel

Central, eller hypofysär, eller sekundär hypotyreos är ett relativt ovanligt tillstånd. Patienter med hypofysinsufficiens, t ex p g a hypofystumör, förlorar oftast först andra hormonaxlar medan deras TSH-svikt tillkommer först sent i utvecklingen av en mer utbredd hypofysinsufficiens.
Brist på andra hypofyshormoner, framförallt ACTH med åtföljande kortisolbrist, kan kliniskt vara det som är mest avgörande att diagnostisera så att substitution av en sekundär binjurebarkinsufficiens inleds först.