Patientfall 4

En 34-årig kvinna klagar över trötthet, håravfall och torr hy. Inget anmärkningsvärt i status frånsett att tyreoidea kan vara lätt förstorad och ovanligt lätt att känna.

TSH: 8,2 mIE/L
Fritt T4: 12 pmol/L
Fritt T3: 5,1 pmol/L
TPOAk: 636 enh/L

Vad kallas detta tillstånd och hur går du vidare?

Se svar på patientfall

Stegrat TSH i kombination med fritt T4 och fritt T3 inom respektive referensområden talar för primär subklinisk hypotyreos, och påvisbara TPO-antikroppar för att orsaken är autoimmun tyreoidit. Palpationsfyndet är ofta ospecifikt men en lätt förstoring av tyreoidea och en viss ökad konsistens kan vara typiskt.