Subklinisk (mild) hypotyreos – progress till uttalad hypotyreos

  • TPOAk påvisas men normalt TSH: kontrollfall
  • TPOAk påvisas i kombination med lätt förhöjt TSH
    • Man räknar med att patienter med denna profil har en c:a 4 %-ig årlig risk att utveckla kliniskt betydelsefull hypotyreos
  • Kontroll rekommenderas efter 3-6 månader; därefter längre intervaller (individuell bedömning), i de fall substitution inte inletts

Med tiden kan en mild – subklinisk hypotyreos utvecklas mot mer symtomgivande hypotyreos. Om man inte ansett att substitution behöver inledas rekommenderas kontroll. Om patienten förutom TPO-antikroppar även har ett lätt stegrat TSH, är risken för progress större.